Projekt Rozporządzenia Ministra GMiŻŚ zmieniające rozp. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

0
2425

W załączniku przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.