Koszty kwalifikowalne – działania 4.2 “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizację” i 1.9 “Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
3872

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Pana Janusza Wrony Dyrektora Departamentu Rybołówstwa na zapytanie w sprawie zakresu kosztów kwalifikowalnych w działaniach 4.2 “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizację” oraz 1.9 “Zdrowie i bezpieczeństwo”.

Ryszard Klimczak ZiB