Koszty kwalifikowalne – działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizację” i 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
1718

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Pana Janusza Wrony Dyrektora Departamentu Rybołówstwa na zapytanie w sprawie zakresu kosztów kwalifikowalnych w działaniach 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizację” oraz 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”.

Ryszard Klimczak ZiB