Pismo w sprawie kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 1.9. “Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
3267
Wooden pulley on an old yacht.

Przedstawiamy pismo z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie uznania zakresu działań za koszty kwalifikowalne w ramach działania 1.9. “Zdrowie i bezpieczeństwo” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

SKM_C364e18052509590