Konsultacje projektu ustawy o pracy na statkach rybackich

0
2571

W załącznikach poniżej przedstawiamy tabelaryczne zestawienie uwag do projektu ustawy o pracy na statkach rybackich, stanowisko MGMiŻŚ w odniesieniu do ww. uwag oraz zmodyfikowany (z uwzględnieniem uwag) projekt ustawy.

UC109 OSR
UC109 Projekt
UC109 Raport z konsultacji
UC109 Uzasadnienie