Ogłoszenie o naborze do współpracy – “Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

0
2558

Zapraszamy do składania oświadczeń woli o współpracy w operacji w zakresie działania 1.4 “Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania “Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”. Oświadczenia można składać osobiście w biurze ORŁ-PR przy ul. Stoczniowa 7 w Kołobrzegu w dni robocze od godziny 09.00 do 11.00 w dniach od 11 września do 23 września br.

SKM_C364e19091008360