Zwolnienie od akcyzy za paliwa ze względu na przeznaczenie – odpowiedź Izby Celnej w Szczecinie

0
2491

W związku z zapytaniami, armatorów jednostek połowowych zrzeszonych w Organizacji, dotyczącymi prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie (zwolnienia od akcyzy za paliwa dla prowadzenia działalności rybackiej) skierowaliśmy zapytanie do Izby Celnej w Szczecinie. Odpowiedzi wiążącej udzieliła Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie w dni 01/09.2019. Treść zapytania oraz odpowiedź udostępniamy w załącznikach.

Zapytanie do Izby Celnej
Odpowiedź Izby Administracji Skarbowej