Obowiązek wyładunku dorsza – zapytanie i odpowiedź Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego

0
1746

W załączonym poniżej pliku przedstawiamy pismo ORŁ-PR sp. z o. o. oraz odpowiedź Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku dotyczące obowiązku wyładunkowego dorsza wykraczającego poza dostępny limit.

SKM_C364e20022512470