Informacja dotyczącą wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego

0
1807

Poniżej przedstawiamy informację z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o realizacji obowiązku dotyczącego wycofywania statków rybackich z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku braku wyładunku lub przeładunku w okresie dłuższym niż 3 lata. Departament Rybołówstwa informuje, że rozpoczyna weryfikację powyższego obowiązku w polskiej flocie rybackiej.

SKM_C364e20070112520