Projekt rozporządzenia w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie

0
2290

Poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2021 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot. Uwagi można przekazywać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego projektu, również w wersji elektronicznej na adres: Sekretariat.DR@minrol.gov.pl

projekt rozporządzenia współczynniki wymiany RYB - do konsultacji