piątek, Luty 22, 2019

Postępowanie ofertowe nr 01 – KOŁ-48; KOŁ-110

Kołobrzeg 22.05.2018 r. Zamawiający: Połów i Sprzedaż ryb Jerzy Iwańczyk Ul. Wiejska 15a 78-111 Ustronie Morskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej w PLN. 1. Przedmiotem...

Postępowanie ofertowe nr 04 – KOŁ-48; KOŁ-110

Kołobrzeg 01.07.2018 r. Zamawiający: Połów i Sprzedaż ryb Jerzy Iwańczyk Ul. Wiejska 15a 78-111 Ustronie Morskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest...

Postępowanie nr 03 – KOŁ-57

Kołobrzeg 11.06.2018 r. Zamawiający: Armator Łodzi Rybackiej KOŁ-154 Ul. Fiołkowa 5 78-100 Kołobrzeg ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena kosztów pracy...

Postępowanie ofertowe nr 07 – ORŁ-PR sp. z o. o.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z zapytaniem ofertowym załączonym poniżej.

Postępowanie ofertowe nr 05 – KOŁ-48; KOŁ-110

Kołobrzeg 20 .07.2018 r. Zamawiający: Połów i Sprzedaż ryb Jerzy Iwańczyk Ul. Wiejska 15a 78-111 Ustronie Morskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej w PLN. 1....

Postępowanie przetargowe nr 06 – ORŁ- PR sp. z o. o.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej, zgodnie z zapytaniem ofertowym załączonym poniżej.

Powtórne postępowanie ofertowe nr 6 – ORŁ-PR sp. z o. o.

W związku z brakiem wymaganej liczby ofert spełniających warunki dla prawidłowości dokonania wyboru oferenta przystępujemy do ponownego, drugiego postępowania ofertowego. Dla uniknięcia błędów w...

Postępowanie nr 02- KOŁ-57

Kołobrzeg 08.06.2018 r Zamawiający: Armator Łodzi Rybackiej KOŁ-154 Ul. Fiołkowa 5 78-100 Kołobrzeg ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z uprzejma prośbą o przedstawienie oferty cenowej. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wycena kosztów pracy...