Wiadomości Rybackie

Kopiuj Dwie ryby - Ryba z kutra na 2 sposoby

Polecany Pan Karp

karp pan

Dwie ryby - poznaj świeżość

Dwie ryby - elegancki filet

Dwie ryby - wyjęte z dymu

Patron portalu

orl

Projekt rozporządzenia Ministra GMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1

 

13

 

W załącznikach przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze" wraz z kryteriami wyboru operacji do dofinansowania i uzasadnieniem.

 

 pdficonpdficonpdficon

 

 

 

 

 1ikona 2ikona  3ikona

Copyright © 2012. All Rights Reserved.