Wiadomości Rybackie

Kopiuj Dwie ryby - Ryba z kutra na 2 sposoby

Polecany Pan Karp

karp pan

Dwie ryby - poznaj świeżość

Dwie ryby - elegancki filet

Dwie ryby - wyjęte z dymu

Patron portalu

orl

AGRIFISH. Rada Ministrów UE ds. Rybołówstwa i Rolnictwa ustaliła kwoty połowowe

 

P1160488 

Zgodnie z ogłoszeniem na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - link poniżej - w Luksemburgu obradowała Rada Ministrów Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Polskiej delegacji przewodniczył Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

https://mgm.gov.pl/330-agrifish-rada-ministrow-ue-ds-rybolowstwa-i-rolnictwa-ustalila-kwoty-polowowe

Poniżej podano zaproponowane i przyjęte w ramach uzgodnień limity połowowe.

1) DORSZ – STADO WSCHODNIE (PODOBSZARY 25-32)
Komisja Europejska, zgodnie z doradztwem naukowym ICES, zaproponowała 39% redukcję kwoty połowowej dorsza stada wschodniego w stosunku do roku 2016. Rada Ministrów zadecydowała o 25% redukcji przedmiotowej kwoty.

2) DORSZ - STADO ZACHODNIE (PODOBSZARY 22-24)
Komisja Europejska, zgodnie z doradztwem naukowym ICES, zaproponowała 87% redukcję kwoty połowowej tego stada w stosunku do roku 2016. Rada Ministrów przyjęła 56% redukcję kwoty połowowej tego gatunku i określiła TAC na poziomie 5 597 t.

3) ŚLEDŹ – STADO ZACHODNIE (PODOBSZARY 22-24)
Komisja Europejska, zgodnie z doradztwem naukowym ICES, zaproponowała zwiększenie połowów na rok 2017 o 8 % (do poziomu 28 401 t). Rada Ministrów przyjęła propozycję Komisji.

4) ŚLEDŹ – STADO BASENU CENTRALNEGO (PODOBSZARY 25-32)
Doradztwo ICES i propozycja Komisji wskazały, że połowy tego stada mogą w 2017 wzrosnąć o 8% w stosunku do roku 2016, tj. do poziomu 191 129 t. Rada Ministrów przyjęła propozycję Komisji.

5) ŁOSOŚ (PODOBSZARY 22-31)
Doradztwo ICES nie zmieniło się do tego, które było zaprezentowane w roku 2016. Komisja Europejska zaproponowała wzrost TAC o 10%. Rada Ministrów pozostawiła jednak wielkość kwoty połowowej tego gatunku na niezmienionym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

6) SZPROT (PODOBSZARY 22-32)
ICES w doradztwie naukowym proponowała wzrost kwoty połowowej szprota o ok. 40% i taką samą wartość zaproponowała w swym projekcie Komisja Europejska. Rada Ministrów zadecydowała o 29% wzroście połowów szprota i określiła TAC na poziomie 260 993 t.

7) GŁADZICA (PODOBSZARY 24-32)
Komisja Europejska w propozycji zaproponowała wzrost kwoty połowowej o 95%, czyli do poziomu 7 862 t. Rada Ministrów przyjęła propozycję Komisji.

Ustalenia Rady Ministrów, w odniesieniu do kwot połowowych przypadających Polsce obrazuje poniższa tabela:

GATUNEK Kwoty dla Polski na 2016r. Kwoty dla Polski na 2017r. Zmiana w stosunku do 2016r. Zmiana %
DORSZ 
podobszar 22-24
1 486 654 t 832 ↓ 56%

DORSZ
podobszar 25-32

10 884 8 161 t 2 723  ↓ 25%
ŁOSOŚ
22-31
6 030 6 030 szt. - -

ŚLEDŹ
podobszar 22-24
Morze Bałtyckie

3 419 3 695 t 276  ↑ 8%
ŚLEDŹ
podobszar 25-32
44 224 47 618 t 3 394  ↑ 8%
GŁADZICA
22-32 
605 1 179  t 574  ↑ 95%
SZPROT
22-32
59 399 76 627 t

 

17 228  ↑

29%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, Rada Ministrów zadecydowała o wprowadzeniu okresu ochronnego dla dorsza od 1 lutego do 31 marca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ikona 2ikona  3ikona

Copyright © 2012. All Rights Reserved.