Wyjaśnienia Departamentu Rybołówstwa MRiRW dotyczące zakazu połowów dorsza w 2021 r.

0
2714

Przedstawiamy pismo z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące wyjaśnień na temat zakazu połowów dorsza w 2021 roku.

SKM_C364e21042808451