Odpowiedź Dyrektor Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w sprawie środków zapobiegających wyginięcia morświna na Morzu Bałtyckim

0
2085

Przedstawiamy odpowiedź Dyrektor Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa w sprawie środków zapobiegających wyginięcia morświna na Morzu Bałtyckim.

SKM_C364e21050412281