Prace dotyczące stosowania obowiązkowych kamer dla niektórych statków rybackich

0
3148

Jak podaje informator Unii Europejskiej oraz https://samorzad.pap.pl/ trwają prace nad  zmianą systemu kontroli rybołówstwa. Poniżej przedstawiamy bezpośrednie linki z informacjami.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210304IPR99227/fishing-rules-compulsory-cctv-for-certain-vessels-to-counter-infractions

https://samorzad.pap.pl/kategoria/europap-news/polowy-obowiazkowe-kamery-dla-niektorych-statkow-rybackich-w-celu