Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
3205

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.9 „Zdrowie i bezpieczeństwo”.
Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wnioski mogą składać:
– właściciel lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;
– posiadacz rybackich narzędzi i urządzeń połowowych używanych do połowu ryb w obwodzie rybackim zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. włącznie.
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 9 000 000 złotych. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie6.