Stan zasobów ryb na Morzu Bałtyckim

0
3516

Udostępniamy Państwu kolejną prezentację z Konferencji dotyczącej Stanu zasobów ryb oraz środowiska, która odbyła się w Koszalinie w dniu 17 maja 2018 r. Prezentacja pana Jana Horbowego dotycząca stanu zasobów ryb na Morzu Bałtyckim omawia historię stanu zasobów, sytuację obecną oraz prognozy dla poszczególnych gatunków.
Szczególnie interesujące są dane dotyczące zjawiska „chudego dorsza”. Spadek kondycji dorsza i spadek długości osiągania dojrzałości płciowej, która w latach 90-tych wynosiła 35-45 cm, a obecnie wynosi 20-25 cm, spowodowane jest:
1. Powiększaniem się obszarów ubogich w tlen :
• Bezpośredni wpływ na fizjologię dorsza,
• Redukcja pokarmu ze strefy przydennej,
• Wzrost konkurencji: więcej ryb skupionych w mniejszych obszarach.
2. Wzajemnym rozmieszczenie śledziowatych i dorszy, zwłaszcza jesienią (śledź: płn.-wsch., dorsz: płd. Bałtyk)
3. Wzrostem infekcji pasożytniczej – obniża kondycję, maks. o ok. 20%, przesłanki, że znacznie zwiększa śmiertelność naturalną.

Reasumując wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na niską biomasę, rekrutację, wzrost oraz kondycję dorsza bałtyckiego.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/06/3-Zasoby-ryb-bałtyckich-–-Koszalin-2018.pdf” title=”3 Zasoby ryb bałtyckich – Koszalin 2018″]