Pismo w sprawie doprecyzowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”

0
3771

W związku z zapytaniem z dnia 16 lipca 2018 r., wysłanym do Dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej, w którym zwrócono się o udzielenie odpowiedzi w zakresie przedstawionym poniżej, udostępniamy w załączniku odpowiedź pana Dyrektora z dnia 27 września 2018 r.

1) Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do osi 1 możliwe jest dofinansowanie działań inwestycyjnych rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie zakończonych. Jak należy potraktować wnioskodawców, którzy rozpoczęli operację po złożeniu wniosku o dofinansowanie, ale przed podpisaniem umowy, np. rozpoczęli prace stoczniowe, ale o obowiązku pozyskania pięciu zapytań ofertowych dowiedzieli się w momencie podpisania umowy?
2) Czy wnioskodawcy mogą zamieszczać zapytania ofertowe na swoich mediach społecznościowych, jeśli nie posiadają swoich stron internetowych, tak jak dopuszczają to urzędy marszałkowskie w ramach programu PO Ryby?
3) Czy członkowie Organizacji Producentów Ryb, którzy nie posiadają swoich stron internetowych mogą zamieszczać zapytania ofertowe na stronach internetowych Organizacji Producentów Ryb lub na witrynie portalmorski.pl, w zakładce ogłoszenia?
4) Jaki jest termin składania ofert dla zamówień powyżej 20 000 zł netto w przypadku zapytań ofertowych przekazanych osobiście, jeżeli wnioskodawca zamieści zapytanie również na swojej stronie internetowej.
5) co w przypadku, jeżeli w trakcie postępowania ofertowego okaże się, że, ceny ofert znacznie wzrosną? Z uwagi na bardzo długi okres od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy ceny ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym mogą być znacznie zaniżone, co może prowadzić do niezrealizowania operacji.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/10/SKM_C364e18100809310.pdf”]