Informacja dotycząca wyczerpnia ogólnej kwoty połowowej łososia

0
3101

W związku z wydanym w dniu 14 września 2018 r. obwieszczeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej łososia określonego dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r., przedstawiamy pismo Dyrektora Departamentu Rybołówstwa informujące o zakazie ukierunkowanych połowów łososia oraz prowadzania połowów, w których jako przyłów może wystąpić łosoś. Pismo zawiera również adnotację dotyczącą wysokości kar pieniężnych za prowadzenie połowów łososia dla armatora i kapitana statku rybackiego.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/10/SKM_C364e18100809320.pdf”]