Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

0
3176

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania informuje, że OGŁASZA II/2017 NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI W RAMACH PRIORYTETU 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.morzeiparseta.pl oraz biurze RLGD „Morze i Parsęta”  ul. Dworcowa 12 w Kołobrzegu, w godz. 8:00-15:00, tel. 943545753, 789393153, 517797782.

Link z informacją o II naborze wniosków:

Ogłoszenia