Wysokość dodatkowych kwot połowowych

0
3077

Dnia 18 lipca 2018 r. na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej umieszczono komunikat o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2018 r.

Dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

  • dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 1 267 284 kg
  • śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego) – 192 405 kg
  • śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego) – 7 625 120 kg
  • szprotów (podobszary 22-32 Morza Bałtyckiego) – 6 633 674 kg
  • łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) – 1 839 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej MGMiŻŚ, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu.