Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej

0
3121

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego       i opartego na wiedzy – zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 30 mln złotych. Pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.