Nabór wniosków na poddziałanie 1.4.3 „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”

0
2174

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, na poddziałanie 1.4.3  „Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione”. Wnioski o dofinansowanie  można składać w terminie od dnia 5 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. włącznie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać armatorzy statków rybackich wykonujący rybołówstwo komercyjne na rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.