Uwagi do projektu Rozporządzenia MGMiŻŚ

0
2992

Poniżej przedstawiamy uwagi do Projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/05/Uwagi-do-rozporządzenia-oś-1-2018.pdf” title=”Uwagi do rozporządzenia oś 1 2018″]