Uwagi do projektu Rozporządzenia MGMiŻŚ

0
2774

Poniżej przedstawiamy uwagi do Projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze”.

Uwagi do rozporządzenia oś 1 2018