Uwagi dotyczące propozycji zmian Przepisów Portowych

0
4162

W dniu 07.03.2017 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU przy Al. Sienkiewicza 18 w Słupsku z przedstawicielami Urzędu Morskiego i środowiskiem rybackim, w tym przy udziale ORGANIZACJI RYBAKÓW ŁODZIOWYCH-PRODUCENTÓW RYBNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU, odnośnie propozycji w przedmiocie zmian przepisów portowych postulowanych przez użytkowników portu w celu poprawy funkcjonalności portów i przystani morskich na obszarze właściwym dla Urzędu Morskiego w Słupsku

Rezultatem powyższego spotkania są uwagi wraz z postulatami zmian przepisów zarządzenia nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014 r. PRZEPISY PORTOWE znajdujące się w załączeniu.