Projekt rozporządzenia Ministra GMiŻŚ w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego

0
4250

W załączeniu prezentujemy Państwu projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rereacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 10 marca 2017 r., również w wersji elektronicznej na adres: SekretariatDR@mgm.gov.pl.