Prekonsultacje w sprawie projektu ustawy o pracy na statkach rybackich

0
3736

ORŁ-PR sp. z o.o. otrzymała wiadomość z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie pomocy przy wypracowywaniu stanowiska. Więcej informacji znajduje się w e-mailu przedstawionym poniżej oraz projekcie i uzasadnieniu ustawy, znajdującymi się w załączeniu.

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

W związku z pracami prowadzonymi przez Departament Gospodarki Morskiej w MGMiŻŚ nad przygotowaniem projektu ustawy o pracy w rybołówstwie, Departament Rybołówstwa zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w wypracowaniu stanowiska w kwestii zasadności objęcia przedmiotowym projektem statków rybackich o długości mniejszej niż 24 m.

 

W załączeniu przesyłamy wstępny projekt ustawy o pracy w rybołówstwie oraz uzasadnienie do tego projektu. Zgodnie z informacjami z Departamentu Gospodarki Morskiej, w projekcie tym można przewidzieć wyłączenia dla statków rybackich o długości mniejszej niż 24 m. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o informację, które z przepisów zawartych w załączonym projekcie ustawy byłyby problematyczne do zrealizowania przez statki rybackie o długości mniejszej niż 24 m i celowe byłoby zastosowanie wyłączeń.

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie przedmiotowej informacji do dnia 24 czerwca 2017 r.

 

 

 

Z poważaniem,

 

Anna Rokosz

 

Główny Specjalista/Chief Expert

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej/Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation

Departament Rybołówstwa/Fisheries Department

Wydział Rybołówstwa Morskiego/Sea Fisheries Unit

Nowy Świat 6/12 Str.

00-400 Warsaw

POLAND

 

Tel. +48 22 583 89 69

Fax: +48 22 583 89 01

e-mail: Anna.Rokosz@mgm.gov.pl