Pismo w sprawie kosztów kwalifikowalnych w ramach działania 1.9. „Zdrowie i bezpieczeństwo”

0
3514
Wooden pulley on an old yacht.

Przedstawiamy pismo z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie uznania zakresu działań za koszty kwalifikowalne w ramach działania 1.9. „Zdrowie i bezpieczeństwo” Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/05/SKM_C364e18052509590.pdf”]