Sytuacja dot. kontroli granicznych w porcie Kołobrzeg

0
2092

ORŁ-PR sp. z o. o. skontaktowała się z oddziałem Straży Granicznej w Kołobrzegu w celu wyjaśnienia sytuacji związanej z tym przywróceniem kontroli granicznych, spowodowanych pandemią koronawirusa. Na dzień dzisiejszy (20.03) kontrolowane są jedynie jednostki powracające z portów obcych i nie planuje się wprowadzania dodatkowych ograniczeń. W przypadku zmian będziemy informować na bieżąco. Bezpośrednią odpowiedź Straży Granicznej na nasze zapytanie przedstawiamy poniżej:

„Kontrole graniczne w przejściu granicznym Kołobrzeg prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 562/2006 z 15.03.2006 (kodeks graniczny Schengen).

W związku zagrożeniem epidemicznym na terytorium RP od dnia 15.03.2020 zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra SWiA z dnia 13.03.2020 w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę panstwową stanowiących granicę wewnętrzną zostaje tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na wyznaczonych przejściach usytuowanych na granicach wewnętrznych, w tym port Kołobrzeg.

W nawiązaniu do Pani pytań uprzejmię informuję, że w przejściu granicznym Kołobrzeg prowadzona jest odprawa graniczna jednostek oraz kontrola sanitarna załóg jednostek powracających z portów obcych, polegająca na pomiarze temperatury przez funkcjonariuszy PSP Kołobrzeg.
Na chwilę obecną nie planuje się wprowadzenia dodatkowych ograniczeń. Kapitanom jednostek handlowych wpywających do portu Kołobrzeg nie rekomenduje się zejścia załóg na ląd z uwagi
na zagrożenie epidemiologiczne.

W przypadku zmian prawnych w zakresie uregulowań wobec jednostek pływających na bieżąco informowany będzie Zarząd Portu Kołobrzeg oraz Kapitanat Portu.”