Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji w zakresie działania 1.4. Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działalności połowowej w zakresie poddziałania 1.4/2

0
2194

Organizacja Rybaków Łodziowych-Producentów Rybnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu KRS 0000293282 informuję o możliwości składania oświadczeń woli o współpracy w operacji w zakresie działania 1.4. Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działalności połowowej w zakresie poddziałania 1.4/2 o którym mowa w art. 40 ust., 1 lit b-g rozporządzenia 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142

 1. Termin i miejsce składania oświadczeń:
 2. Termin składania od 26.03.2020 r. r. do 10. 04.2020 r.
  Zgłoszenie należy składać WYŁĄCZNIE pocztą e-mailową na adres e-mailowy: obserwacje2020@gmail.com
 3. Forma wsparcia
 4. Pomoc przyznaje się na realizację operacji w ramach działania 1.4. Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działalności połowowej w zakresie poddziałania 1.4/2 o którym mowa w art. 40 ust., 1 lit b-g rozporządzenia 508/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/20142
 5. Zakres tematyczny
 6. Nabór dotycz działania w ramach Priorytetu 1. Promowania rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy – zawartego w Programu.  Operacyjnym ,, Rybactwo i Morze”.
 7. Warunki przystąpienia do realizacji operacji:
 • obszar geograficzny: dla jednostek stacjonujących w portach rybackich Dźwirzyno, Kołobrzeg i na przystaniach plażowych Ustronie Morskie, Chłopy i Unieście;
 • długość całkowita jednostki poniżej 12 metrów – (dokument potwierdzający – świadectwo pomiarowe);
 • posiadanie kwoty połowowej dorsza w specjalnym zezwoleniu połowowym na rok 2020;
 • posiadanie wykwalifikowanej załogi w ilości co najmniej dwóch osób w okresie realizacji operacji;
 • korzystanie z biernych narzędzi połowowych.
 • 8. Wymagania
 • Spełnienie kryteriów wskazanych w ogłoszeniu;
 • Złożenie zgłoszenia w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;