Pomoc, którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

0
2103

Poniżej, w załącznikach, przedstawiamy pismo z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie pomocy którą mogą uzyskać przedsiębiorcy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (poz. 568).

SKM_C364e20040211360
SKM_C364e20040211361
SKM_C364e20040211370