Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizacjęoperacji w ramach Priorytetu 1.

0
1870

W załączniku przedstawiamy zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1.

Priorytet 1