Komunikat prasowy komisarza Sinkevičiusa po posiedzeniu Rady AGRIFISH w Luksemburgu w dniach 19–20 października 2020 r

0
3121

„Państwa członkowskie UE i Komisja doszły dziś do porozumienia w sprawie uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim do 2021 roku. Negocjacje te miały miejsce w bardzo trudnym momencie, zarówno dla społeczności rybackiej, jak i dla środowiska.

Nasi rybacy i kobiety w regionie Morza Bałtyckiego są mocno dotknięci skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa. UE i państwa członkowskie podjęły wiele wysiłków, aby złagodzić skutki, ale w przypadku wielu przedsiębiorstw sytuacja jest nadal niepewna.

W ten sposób dobrobyt naszych społeczności rybackich był na pierwszym miejscu w naszych dyskusjach.

Niestety Morze Bałtyckie nie jest w dobrym stanie. Przyczyny wykraczają daleko poza rybołówstwo i musimy zająć się wszystkimi czynnikami wpływającymi na ekosystem. Właśnie to uzgodniliśmy na konferencji ministerialnej Nasz Bałtyk zaledwie trzy tygodnie temu, wspólnie z ministrami rolnictwa, środowiska i rybołówstwa.

Ale chociaż przyczyny obecnego stanu Bałtyku są złożone i wielorakie, jasne jest, że jeśli dziś będziemy łowić ponad nasze możliwości, jutro zapłacimy za to cenę. Musimy pozwolić na uzupełnienie zapasów do zdrowych poziomów. Takie było uzasadnienie wniosku Komisji. Cieszę się, że państwa członkowskie pozostały w tym samym duchu.

Znaleźliśmy kompromis, który działa na korzyść rybaków i kobiet, a także zasobów rybnych i przyszłości społeczności przybrzeżnych.

Wkrótce otrzymasz dokładny wynik bardziej szczegółowo, ale pozwolę sobie podkreślić kilka głównych wyników:

– Po pierwsze, w sprawie dorsza wschodniego Rada podjęła bardzo odpowiedzialną decyzję. Państwa członkowskie zaakceptowały bardzo ochronny poziom TAC (całkowity dopuszczalny połów) wynoszący 595 tylko dla przyłowów i 4-miesięczne zamknięcie połowów. Stado to od kilku lat znajduje się poniżej bezpiecznych granic biologicznych i oczekuje się, że pozostanie na tak niskim poziomie w perspektywie średnioterminowej, nawet bez połowów.

– W przypadku dorsza zachodniego Rada zwiększyła TAC o 5%, czyli mniej niż wartość punktu MSY. Cieszę się również, że Rada zastosowała się do naszej propozycji i przedłużyła zamknięcie połowów w porównaniu z tym rokiem.

– W przypadku śledzia zachodniego, który również znajduje się w trudnej sytuacji, Rada zgodziła się na zmniejszenie połowów o 50%, co obejmuje środek zaradczy.

– W przypadku śledzia środkowego TAC jest zgodny z zaleceniami naukowymi i został zmniejszony o 36% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

– Stada śledzia w Zatoce Ryskiej i Zatoce Botnickiej radzą sobie znacznie lepiej, a możliwości połowowe to odzwierciedlają, odpowiednio ze wzrostem o 15% i kumulacją zeszłorocznego TAC.

– W odniesieniu do gładzicy Rada ustaliła TAC poniżej wartości MSY, przy wzroście o 5%.

– W przypadku szprota Rada zgodziła się na zwiększenie o 6%, zgodnie z opinią naukową.

– Wreszcie w odniesieniu do dwóch stad łososia, w basenie głównym i w Zatoce Fińskiej, Rada zgodziła się na odpowiednio 9% wzrost i 8% spadek, zgodnie z zaleceniami zapobiegawczymi.

Podsumowując, oznacza to, że 8 na 10 TAC jest ustalonych na zrównoważonym poziomie zgodnie z nauką, a dla dwóch stad nawet poniżej wartości punktu MSY. W przypadku stad, w przypadku których naukowcy nie mogli udzielić nam porady dotyczącej MSY – TAC ustalono zgodnie z ich zaleceniami zapobiegawczymi.

Chcę podkreślić, że dzisiejsze ogólne porozumienie to jedyny sposób, aby zmienić sytuację i pomóc społecznościom rybackim w budowaniu dostatniej przyszłości.

Ale jak wspomniałem wcześniej, samo zmniejszenie presji połowowej nie rozwiąże problemów Morza Bałtyckiego. Musimy pilnie przejść do pełnego wdrożenia całego naszego prawodawstwa, w tym prawodawstwa dotyczącego środowiska. Jeśli tego nie zrobimy, wszystkie wysiłki, o które prosimy dziś naszych rybaków i kobiety, pójdą na marne. Nie możemy do tego dopuścić.

Na koniec chciałbym podziękować prezydencji niemieckiej, estońskiej prezydencji BaltFish, państwom członkowskim i moim kolegom z Komisji za ich ciężką pracę, zaangażowanie i kolegialność podczas tych negocjacji. Kompromis, który dziś osiągnęliśmy, pokazuje, że mamy te same cele: dobrze prosperującą społeczność przybrzeżną w Europie, opartą na zdrowych morzach pełnych życia.”

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2020/10/20201019-baltic-tacs_table-ii.pdf”]