Propozycja KE dotycząca połowów dla niektórych stad ryb w Morzu Bałtyckim na rok 2021

0
2895

Poniżej przedstawiona propozycja przepisów ustala uprawnienia do połowów dla niektórych stad ryb w Morzu Bałtyckim na 2021 r. i zmieniają uprawnienia do połowów w innych wodach określone w rozporządzeniu 2020/123. Dokument dostępny jest w języku angieskim.

TACSs_QUOTASBALTIC2021ENG