Ogłoszenie o naborze do współpracy Armatorzy

0
2637

Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji w zakresie działania 1.4. Ochrona    i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w zrównoważonej działalności połowowej w zakresie poddziałania 1.4/2         o którym mowa w art. 40 ust., 1 lit b-g rozporządzenia 508/2014 Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) nr 508/20142

Ogłoszenia o naborze Armatorzy