piątek, Październik 18, 2019

Ogłoszenie o naborze do współpracy – „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

Zapraszamy do składania oświadczeń woli o współpracy w operacji w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy...

Zapytanie ofertowe ORŁ-PR 05.08

Prosimy o przedstawianie ofert cenowych.

Zapytanie ofertowe ORŁ-PR sp. z o. o.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących ubezpieczenia  należności od kontrahentów zagranicznych - eksport.

Postępowanie ofertowe – KOŁ-143; KOŁ-149

Postępowanie ofertowe KOŁ-143 i KOŁ-149

Ogłoszenie o naborze do współpracy Armatorzy

Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji w zakresie działania 1.4. Ochrona    i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w...

Ogłoszenie o naborze do współpracy Koordynator

Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji w zakresie działania 1.4. Ochrona    i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w...

Ogłoszenie o naborze do współpracy Koordynator zespołowy

Ogłoszenie o naborze do współpracy realizacji operacji w zakresie działania 1.4. Ochrona    i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w...

Postępowanie ofertowe – KOŁ-104

Armator Łodzi KOŁ-104 Jan Rowiński zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sieci skrzelowe stawne i dorszowe, opis przedmiotu zamówienia znajduje się w...