Pismo w sprawie pomniejszania kwot połowowych od 2019 roku

0
2783

Przedstawiamy pismo Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ Pana Janusza Wrony wyjaśniające zasady pomniejszania kwot połowowych od roku 2019. Zgodnie z art. 51 ustawy o rybołówstwie morskim indywidualna kwota połowowa będzie pomniejszana, gdy armator nie wykorzysta części przyznanej mu indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmu morskiego.

pismo w sprawie pomniejszeń IKP