Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakazu połowu ryb

0
1953

Poniżej przedstawiamy pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zakazu połowu kwot dorsza oraz wprowadzonym w związku z nim zakazem połowu ryb pelagicznych. W piśmie poinformowano również, że nowelizacja rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej, która umożliwi wypłatę środków w ramach działania 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej jest na końcowym etapie legislacyjnym.

NewScan20200602111725