Nabór wniosków o dofinansowanie – Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta”

0
3214

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4. “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Wnioski można składać w dniach 13 – 27 listopada 2018 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Dworcowej 12 w Kołobrzegu. Zakres możliwych przedsięwzięć w ramach naboru oraz dodatkowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

SKM_C364e18111510470