Ogłoszenie o naborze do współpracy – „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich

0
533

Zapraszamy do składania oświadczeń woli o współpracy w operacji w zakresie działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w ramach poddziałania „Zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich”. Oświadczenia można składać osobiście w biurze ORŁ-PR przy ul. Stoczniowa 7 w Kołobrzegu w dni robocze od godziny 09.00 do 11.00 w dniach od 10 października do 18 października br.

Ogłoszenia o naborze Armatorzy poprawka