Projekt rozporządzenia MGMiŻŚ w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne

0
2066

Poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków wsparcia finansowego właścicieli albo armatorów jachtów komercyjnych, z których prowadzone są połowy rekreacyjne. Uwagi do projektu można składać do dnia 29 maja 2020 r. na adres poczty elektronicznej SekretariatDR@mgm.gov.pl

Rozporządzenie
Uzasadnienie i OSR