Zalecenia ICES w jęz. polskim dotyczące połowów i uprawnień do połowów dorsza w podrejonach 22-24

0
1914

Poniżej przedstawiamy przetłumaczone na język polski zalecenia ICES dotyczące uprawnień do połowów dorsza w podrejonach 22-24 Morza Bałtyckiego.

cod.27.22-24 PL