Podział indywidualnych kwot połowowych na rok 2019

0
2903

Przypominamy, że do dnia 15 lipca br. upływa termin, w którym do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej można przesyłać informacje o  rezygnacji z całości lub części indywidualnej kwoty połowowej. Powyższa kwota zostanie uznana za wykorzystaną.

Informujemy również, że przy podziale indywidualnych kwot połowowych na rok 2019 zastosowany zostanie art. 51 ustawy o rybołówstwie morskim. Wyjaśnienia, co do nowego systemu podziału indywidualnych kwot połowowych w załączeniu.

pismo