Zakaz połowu dorsza w podrejonach 25 i 26

0
2647

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1838 od dnia 1 maja do 31 sierpnia, w podrejonach 25 i 26 Morza Bałtyckiego zakazane są połowy dorsza. Okres zamknięcia nie ma zastosowania do unijnych jednostek o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy wymienione w poniżej przedstawionym piśmie Dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

SKM_C364e20042411310