Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2020 r.

0
2791

Dnia 29 października 2020 r., na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (link poniżej), został umieszczony komunikat o wysokości dodatkowych kwot połowowych organizmów morskich.

(https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wysokosc-dodatkowych-kwot-polowowych-poszczegolnych-gatunkow-organizmow-morskich-mozliwych-do-odlowienia-w-2020-r-oraz-termin-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dodatkowych-kwot-polowowych)

Wysokość dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia

w 2020 r. oraz termin składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych.

Realizując obowiązek nałożony ustawą z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 277 z późn. zm.), Minister Infrastruktury informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących gatunków organizmów morskich wynoszą:

– śledzi (podobszary 22-24 Morza Bałtyckiego)                                                      –   211 974 kg

– śledzi (podobszary 25-27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego)                                –   229 661 kg

– szprotów (podobszary 22 – 32 Morza Bałtyckiego)                                               –   126 154 kg

– łososi (podobszary 22 – 32 Morza Bałtyckiego)                                                            1 201 szt.

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Infrastruktury, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.