Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4.

0
2925
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” wystosowało informację, że  OGŁASZA  III/2018  NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI  W  RAMACH  PRIORYTETU 4. “ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ”  OBJĘTEGO PROGRAMEM  OPERACYJNYM “RYBACTWO I MORZE”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia:     http://morzeiparseta.pl/ oraz biurze RLGD “Morze i Parsęta” ul. Dworcowa 12 w Kołobrzegu, w godz. 8:00- 15:00, tel. 94 3545753, 789393153, 517797782.
III nabór ogłoszenie - 26.03.2018