Dodatkowe kwoty połowowe organizmów morskich

0
3231
Wooden pulley on an old yacht.

Dnia 22 lutego na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został umieszczony komunikat o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich możliwych do odłowienia w 2018 roku oraz o terminie składania wniosków o przyznanie dodatkowych kwot połowowych. Wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia komunikatu.