Powtórne postępowanie ofertowe nr 6 – ORŁ-PR sp. z o. o.

0
3839

W związku z brakiem wymaganej liczby ofert spełniających warunki dla prawidłowości dokonania wyboru oferenta przystępujemy do ponownego, drugiego postępowania ofertowego. Dla uniknięcia błędów w przesyłanych ofertach informuję, że w pierwszym ogłoszonym postępowaniu oferenci nie zadeklarowali wszystkich wymogów dla przedmiotu zamówienia opisanych w punkcie 1. „przedmiot zapytania ofertowego”. W załączniku przesyłam skan zapytania ofertowego na sprzedaż przenośnej komory kontenerowej. Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią zapytania i przedstawienie oferty. Bardzo proszę o opisanie w ofercie (potwierdzenie) przedmiotu zamówienia we wszystkich parametrach opisanych w załączniku. Andrzej Szymczyk tel. 503-778-195 . Organizacja Rybaków Łodziowych – Producentów Rybnych Sp. z o.o. ; 78-100 Kołobrzeg ; ul. Stoczniowa 7.

[pdf-embedder url=”http://portalrybacki.com/wp-content/uploads/2018/11/SKM_C364e18112311151.pdf”]