Pismo MGMiŻŚ w sprawie stawki VAT, podatku akcyzowego oraz dochodowego w ramach działania 1.4 (poszukiwanie utraconych narzędzi połowowych)

0
1757

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na zapytanie ORŁ-PR sp. z o. o. dotyczące kwestii zerowej stawki VAT, podatku akcyzowego i dochodowego, w związku z realizacją operacji w ramach działania 1.4 “Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”.

SKM_C364e20022512220